นักกีฬาผู้ลี้ภัย โอลิมปิก 2020

นักกีฬาผู้ลี้ภัย โอลิมปิก 2020

สำหรับมหกรรมกีฬา โอลิมปิก 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นหนนี้ ก็เรียกได้ว่ามีเรื่องราวน่าสนใจมากมายโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับเชื้อชาติและการทะเลาะที่ยังไม่หมดลง เช่น การที่ไต้หวัน กับจีนมีปัญหากันตั้งแต่พิธีเปิดการแข่งขัน หรือ ปัญหาระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่น ที่เกี่ยวกับป้ายข้อความที่แขวน ณ ห้องพักนักกีฬา และอีกหลายอย่างที่ดูเป็นเรื่องเปราะบางมากๆและมันเป็นมานานหลายสิบปี ซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าจะมีวันที่ทุกอย่างดีขึ้นไหม เช่นเดียวกับเรื่องที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ นั่นคือเรื่องของทีมนักกีฬาผู้ลี้ภัยในโอลิมปิก 2020 หนนี้ 

<< อ่ า น ต่ อ >>